Un bon pressupost per Vilanova i la Geltrú

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja té pressupost per al 2017, després de mesos de treball intens. El resultat final és un document molt positiu, que ascendeix a 74 milions d’euros, i que conté alguns aspectes destacables, com per exemple que per primera vegada des de fa molts anys, des de 2012, l’Ajuntament compta amb un pressupost expansiu. La previsió d’un increment de recaptació ens ha permès disposar d’aproximadament un milió d’euros sense consignació prèvia i que per tant hem pogut distribuir entre diferents prioritats.

Votació del pressupost al Ple municipal

L’elaboració del pressupost s’ha basat en el criteri d’avançar en l’execució del Pla d’Actuació Municipal, que marca les polítiques de l’Ajuntament fins al 2019 per millorar la qualitat de vida i les oportunitats dels vilanovins i les vilanovines. Així, es visualitzen en el pressupost algunes línies estratègiques:

  1. Impuls de la dinamització econòmica de la ciutat: amb aquesta finalitat s’ha creat una nova partida de 45.000 euros per iniciar la implementació del Pla de Màrqueting Turístic i també s’han dotat de 30.000 euros més les accions de suport a l’empresa i fires.
  1. Atenció persones més desfavorides: s’han incrementat en general les partides de serveis socials i atenció a la vulnerabilitat. Per exemple, s’aporta un increment de 235.000 euros a programes d’infància i adolescència en risc i d’atenció a la dependència. També s’augmenten els recursos en l’aposta de l’Ajuntament per una fiscalitat justa, amb 600.000 més dirigits a tarifació social.
  1. Gaudir d’uns bons serveis públics: s’incrementa en 100.000 euros la partida de serveis de neteja de la ciutat.
  1. Millora de l’espai urbà: es contemplen accions de millora de l’espai públic i manteniment de ciutat per valor d’uns 800.000 euros. Seran actuacions distribuïdes per barris, per millorar el manteniment d’asfalts i voreres, mobiliari urbà, jocs infantils i espai de gossos.
  1. Foment de la igualtat d’oportunitats: s’incrementen les partides dirigides a fomentar la cultura com a força transformadora de la societat, amb 285.000 euros dirigits a cultura popular i entitats.
  1. Implicació de la ciutadania: per primera vegada s’incorpora la participació ciutadana en les decisions sobre el pressupost, amb una dotació de 220.000 euros.

Per tot plegat, aquests elements em donen motius per considerar que aquest pressupost és efectivament una bona eina per treballar durant el 2017 i que així es percebrà a la ciutat en els mesos que vénen.

De l’aprovació del pressupost, només hi ha un fet que penso que hauria estat millorable: seria òptim que un document de la importància del pressupost, que marca l’execució de les polítiques de tot un any, comptés amb el consens del màxim de forces que representen la ciutadania en el Ple municipal. Així ho hem intentat des de l’equip de govern, i ens hem mostrat favorables a incloure les propostes que ens han fet arribar els grups de l’oposició.

Tot i així, no ha estat possible arribar a un acord amb Som VNG, ERC i CUP, malgrat les seves esmenes encaixaven amb la proposta de pressupost del govern; estic convençuda que alguns d’ells en cap moment han tingut voluntat d’acord. És una llàstima, perquè penso que la societat necessita càrrecs electes compromesos a treballar pel bé col·lectiu i a posar-los per davant dels interessos partidistes. Hi ha moments en què cal deixar de banda les legítimes diferències ideològiques i creure en la transversalitat política, en la unió per obtenir un objectiu comú. Quan s’actua permanentment en clau electoral, al capdavall, hi perdem tots.

Share