Arxiu d'etiquetes: un any

Un any de petits grans èxits

Fa un any algunes coses van començar a canviar a Vilanova i la Geltrú. L’11 de juny de 2011 un nou projecte al capdavant de l’Ajuntament iniciava el seu camí , encapçalat per un grup de persones amb molta il·lusió i moltes ganes de treballar per la ciutat.

Un any és molt de temps, però ens ha passat molt de pressa. Hem fet molta feina, hem arrencat noves dinàmiques i hem intentat promoure una certa sensació d’optimisme, en una societat afectada per la crisi econòmica, desenganyada i desmotivada. Hem treballat sobre tres grans eixos que hem destacat des del primer dia: fomentar la promoció econòmica, com a motor per generar llocs de treball; vetllar per la cohesió social a la ciutat, garantint tots els serveis públics; i sanejar la situació econòmica municipal, passant per fer una gestió més eficient i transparent.

Quan mires enrere, amb un cert detall, aquests 12 mesos, t’adones de quantes coses s’han fet. Arribem al primer any de mandat havent complert allò que ens havíem proposat, havent fet molts passos, petits però necessaris, que junts són grans i que són la base per continuar avançant. Ha estat, doncs, un any de petits grans èxits.

Promoció de l’economia

En la línia de la promoció econòmica, el nostre capteniment ha estat molt clar. Ser, des de l’Ajuntament, facilitadors perquè les iniciatives particulars puguin desenvolupar els seus projectes. Fomentar la col·laboració, l’impuls d’iniciatives mixtes, entre recursos públics i privats. Reconèixer, donar suport i aprofitar al màxim el gran potencial de Vilanova i la Geltrú.

Amb aquests criteris, s’ha recuperat la complicitat amb els agents del sector turístic i comercial de la ciutat: s’ha creat la Taula de Comerç i Turisme, s’ha reforçat la marca “Estació Nàutica”, s’ha fet més estreta la col·laboració amb les iniciatives de l’associació “Viu Comerç”. S’han obert línies d’ajuts fiscals per a noves empreses i s’ha fomentat l’activitat firal a la ciutat, començant per una redefinició de la Fira de Novembre oberta al mar, que crec que es pot afirmar que va ser un èxit.

D’altra banda, s’ha reconegut el gran potencial que suposa el Port per a la nostra ciutat. Un port petit però ben condicionat, ideal per a exportacions de petites dimensions. Per tant podem i volem ser la porta al mar de la Catalunya interior, i els ho hem anat a explicar, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. Els resultats es comencen a percebre, amb l’arribada de noves empreses usuàries de la nostra infraestructura portuària.

L’altre gran eix de la recuperació de l’economia de la nostra ciutat ha de ser la indústria vinculada a la societat del coneixement, colze a colze amb la universitat, un altre dels grans valors de la nostra ciutat. Així ho creiem i en aquest sentit estem treballant. Fruit de ser presents al Mobile World Congress, una quarantena d’empreses s’han interessat per instal·lar-se a la nostra ciutat.

D’altra banda, durant aquest any una trentena d’empreses s’han instal·lat al Neàpolis Cowork i s’han desenvolupat projectes i iniciatives que vinculen la investigació en smart cities i societat del coneixement al nom de Vilanova i la Geltrú.

Garantir la cohesió social

Les persones són la nostra raó de ser, treballem pels ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú. Totes les accions que es realitzen des del govern municipal tenen l’objectiu final de garantir a la ciutadania l’atenció i els serveis que necessita. La conjuntura econòmica adversa fa que més persones necessitin el suport de l’Ajuntament, que, per altra banda, és ben conegut que pateix una situació financera molt complicada.

Amb tota aquesta situació, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no ha eliminat cap dels serveis públics que ofereix a la ciutadania, tant els que són de la seva competència com d’altres que no ho són. Aquesta era una de les nostres prioritats i de fet, en un pressupost municipal que s’ha vist reduït en un 10%, la partida de serveis socials ha estat l’única que no ha disminuït.

A finals de l’’any passat vàrem aprovar unes ordenances fiscals i taxes municipals extremadament sensibles amb la realitat de la ciutadania, es podria dir que són les ordenances més socials que mai hem tingut. En aquest sentit s’ha introduït el concepte de progressivitat en l’impost de béns immobles i s’hi han establert per primer bonificacions per persones amb pocs recursos, i això s’acompanya d’importants bonificacions per incentivar l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball, així com de la incorporacions de més facilitats per efectuar els pagaments.

D’altra banda, hem volgut ser al costat de la ciutadania i saber què necessitava per millorar la qualitat de vida al seu barri. Ens hem reunit amb totes les associacions de veïns de la ciutat i, en la mesura del possible, hem començat a fer millores. La que hem anunciat més recentment, aprofitar la subvenció de 800.000 euros del PUOSC per modificar el pas sota via del carrer de la Llibertat, una llarga reivindicació del barri de Mar, que millorarà sens dubte la connexió entre la façana marítima i la resta de la ciutat.

Des del primer dia ens hem manifestat ferms defensors del diàleg i la transparència. En aquest primer any de mandat s’han promogut tres processos de participació ciutadana. Hem volgut escoltar les opinions dels vilanovins i vilanovines en qüestions que els afecten, com són el Pla d’Actuació Municipal, el model d’organització de la Festa Major i els mitjans de comunicació públics.

Sanejar la situació econòmica de l’Ajuntament i millorar-ne l’eficiència

Estabilitzar i sanejar la complicada situació econòmica inicial de l’Ajuntament ha estat una altra de les nostres línies de treball. Resoldre l’important deute als proveïdors, promoure mesures d’estalvi i treballar per fer l’administració més eficient, han estat els nostres objectius.

El pagament a les empreses proveïdores ha estat una de les principals preocupacions aquest any. Per això, ens hem acollit a la línia de crèdit de l’Estat i hem elaborat un pla de viabilitat a deu anys, per tal que se’ns concedissin fins a 25 milions d’euros de l’ICO. Tot i que l’Ajuntament encara no pot pagar puntualment els seus proveïdors, actualment podem afirmar que la situació ha millorat, està controlada i que es treballa per reduir el retard en els pagaments.

D’altra banda, hem promogut mesures d’estalvi, començant per la reducció dels sous dels càrrecs públics en 400.000 euros anuals, i continuant per la supressió progressiva dels lloguers per acollir serveis municipals. L’esforç de contenció de totes les regidories de l’Ajuntament ha permès reduir el pressupost municipal d’aquest any en més de 6 milions d’euros. La caixa de l’Ajuntament continua patint tensions de tresoreria, la situació continua sent molt complexa, però s’ha assolit una certa estabilitat. En els propers mesos preveiem que aquesta estabilitat quedarà garantida.

Per últim, ens preocupa ser més eficients en la gestió, per suprimir costos evitables i per oferir un millor servei a la ciutadania. El primer pas en aquest sentit ha estat reorganitzar l’estructura interna de l’administració, creant una figura gerencial, que té, entre d’altres, la funció de detectar processos interns poc eficients i millorar-los.

Aprofitar els recursos tecnològics en el funcionament intern és una de les claus per obtenir una administració més moderna. D’una banda, estem fomentant l’ús de la carpeta ciutadana per sol·licitar informació i realitzar gestions a l’Ajuntament. De l’altra, es treballa per potenciar la coordinació entre serveis i la suma d’esforços. Un exemple ben destacable el tenim amb la creació d’un cens únic de l’activitat econòmica de la ciutat, una base de dades elaborada durant sis mesos de treball, que ha estat motiu de consulta d’altres ajuntaments.

Tot el que s’ha pogut realitzar durant aquest any és una bona base per continuar complint en nostre pla de govern, el PAM 2011-2015. Les persones, la dinamització de l’economia i una administració solvent, moderna i eficient continuen sent els nostres eixos de treball.

Finalment, penso que si fem balanç d’aquest any és just agrair l’esforç d’entesa, diàleg i la responsabilitat dels regidors i regidores dels grups a l’oposició. El seu exercici legítim i necessari de control i d’aportació de propostes ha estat sempre des del respecte i obert a parlar. Hem arribat a acords sobre qüestions importants per a la ciutat, intentant reforçar els punts de trobada i deixant de banda les diferències ideològiques i programàtiques. Pensant en Vilanova i la Geltrú.

Us convido a tots i totes a l’acte “Un any de govern” que celebrarem el dijous 21 de juny a l’Auditori de Neàpolis. No pretenem fer-hi estrictament un balanç de la gestió d’aquest primer any, sinó comentar-ho amb els ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú. Us hi espero a partir de les 19.30 h.

Share