Arxiu d'etiquetes: congressos

31/01/2014: Article publicat al Diari de Vilanova

EL PORT S’OBRE A VNG

Una de les voluntats prioritàries d’aquest govern i manifestades com un dels objectius en el Pla d’Actuació Municipal 2011-2015 és potenciar totes les oportunitats que Vilanova i la Geltrú té per generar riquesa i llocs de treball. En aquest sentit, una de les línies d’actuació marcades és impulsar polítiques que posin en valor tots els actius i potencialitat des del punt de vista econòmic, d’infraestructures i cultural, per generar activitat en el conjunt de la ciutat. Així, entenem que la dinamització de l’economia en els marcs del comerç, el turisme, la restauració, l’I+D i l’atracció de noves empreses i inversions, repercutiran en l’arribada de visitants disposats a gaudir de l’oferta global de la capital del Garraf.

Per això, crec que val la pena reflexionar i valorar la gran importància de la remodelació prevista a la façana portuària, presentada la setmana passada per Ports de la Generalitat i l’Ajuntament de la ciutat. Hem de tenir present que el port, que és el port dels vilanovins i les vilanovines, però alhora és el tercer port del país, és i serà clau en el desenvolupament econòmic de la ciutat i del territori. En aquest sentit, les accions projectades van encaminades a reforçar la trajectòria ascendent del port, a treure’n un millor profit incrementant-hi l’activitat. Però sobretot, la part més destacable de la notícia és la voluntat d’obrir-lo i integrar-lo al teixit urbà de la ciutat, com a principi bàsic, ja que aquesta integració afavorirà el trànsit dels ciutadans i les ciutadanes a la zona, l’increment de les activitats relacionals, comercials i recreatives, l’arribada de noves empreses.

En aquest sentit, és simbòlica la retirada de la tanca del port, llargament reivindicada pels veïns i veïnes. És l’element iconogràfic de l’obertura del port anunciada la setmana passada. Però aquesta obertura, aquesta integració, conté accions de més pes específic i més transcendència a mig i llarg termini, que ens permetran als vilanovins i les vilanovines i també als nostres visitants un millor aprofitament i una bona oportunitat de gaudir de la nostra façana portuària.

Per exemple, es generarà un nou eix de vitalització d’aquesta zona, amb la nova plaça del Port, que gairebé multiplicarà per set la superfície actual. Aquest espai ha d’esdevenir un centre neuràlgic d’activitats firals, comercials, culturals, nàutiques, lúdiques i d’esbarjo de Vilanova i la Geltrú, amb un equipament multifuncional per acollir grans esdeveniments i que serveixi també de punt de trobada per a les entitats i la vida associativa de la ciutat. Disposar d’un recinte adequat per acollir activitats de gran format, com fires i congressos, aportarà un plus de competitivitat a Vilanova i la Geltrú i alhora una major capacitat d’atracció de noves empreses i d’inversió hotelera.

Per tant, veiem el projecte de la plaça del Port com un factor certament positiu per al desenvolupament de la zona portuària i de la façana marítima en conjunt. En moments com els que està vivint la nostra ciutat, en què les necessitats a atendre són moltíssimes i la capacitat d’inversió molt escassa, des del govern municipal acollim amb els braços oberts un projecte com aquest, amb clara finalitat d’activació de l’economia, que a més a més no obliga financerament a les arques de l’Ajuntament, ja que es realitzarà amb subvenció finalista de la Diputació de Barcelona. Som conscients, des del govern, que la projecció del nou equipament multifuncional genera dubtes i diversitat d’opinions. Les volem escoltar i parlar-ne, per això properament es convocarà una sessió monogràfica oberta a tothom.

Igualment, suposarà un important rentat de cara del nostre litoral la remodelació del parc de Ribes Roges, que ha de convidar a gaudir-ne molt més, i també la intervenció al Trajo de Garbí, on s’instal·laran activitats lúdiques, comercials i de restauració. Són dues intervencions notables dins de la remodelació global prevista, però que segueixen un mateix fil discursiu: obrir l’ús i gaudi de la zona portuària a la ciutadania, afavorir-hi la generació d’activitat econòmica, cultural, relacional, de lleure i nàutica, crear un nou centre d’interès per al públic visitant, establir una connexió natural entre el port i la façana marítima amb el conjunt de Vilanova i la Geltrú, perquè en definitiva, el que busquem, és ampliar les oportunitats de creixement econòmic i de benestar a la nostra ciutat, amb tota la incidència positiva que això pugui tenir en els municipis i comarques propers.

En aquesta línia, la remodelació de la façana portuària que es realitzarà en els propers quatre anys va en sintonia amb projectes municipals d’aquest mandat, que busquen el mateix objectiu. Així, intervencions com la reforma del pas sota via del carrer de la Llibertat o la creació del nou centre de visites i espai museístic del Far, són peces visibles i estratègiques del gran trencaclosques de la revitalització de la façana marítima. Són accions que se sumaran a la remodelació de la zona del port i a la posterior reforma del passeig, i que formen part d’una intervenció global a la façana marítima que suposarà un increment exponencial de dignificació i valor afegit d’un barri de Mar que esdevindrà porta d’accés a la ciutat.

Estem parlant, doncs, d’anar pujant esglaons, d’avançar progressivament, en la construcció de la Vilanova i la Geltrú de demà. Les polítiques de promoció de l’activitat, d’aprofitament dels recursos i potencial disponibles, defineixen un model de creixement econòmic per a la nostra ciutat que volem que sigui atractiu i sostenible, que generi ocupació i reactivi l’economia. És un dels fonaments per modelar la ciutat que volem, una ciutat on es visqui bé, cohesionada socialment, on els seus habitants gaudeixin de bons serveis i d’igualtat d’oportunitats.

Share