Smart City per a crear una ciutat de desenvolupament intel·ligent

CiU vol que Vilanova i la Geltrú apliqui aquest model que ha de facilitar la vida al ciutadà i ha de ser un punt d’atracció per a noves inversions empresarials que generin ocupació.

El grup municipal de Convergència i Unió ha presentat un dels punts del programa de govern 2011-2015 basat en el model Smart City. Aquest és un concepte que uneix totes les característiques associades al canvi organitzatiu, tecnològic, econòmic i social d’una ciutat moderna. Aquest nou model de ciutat requereix d’un nou disseny d’infraestructures i sistemes d’informació que gestionin el coneixement per oferir al ciutadà informació que li faciliti la vida al municipi.

Aquest model de ciutat s’entèn a partir de la transversalitat de tots els departaments de l’Ajuntament, ja que es basa en valors com la sostenibilitat, la innovació, la transparència i l’excel·lència. Així, doncs, dins d’aquests paràmetres alguns exemples materials d’una Smart City seria la transparència en la gestió pressupostària municipal, la gestió sostenible dels recursos propis, potenciar el treball en xarxa entre persones i institucions, i escoltar de forma activa les necessitats del municipi i, especialment, la realitat actual de la ciutadania.

L’alcaldable per Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, ha explicat que amb els canvis econòmics i tecnològics provocats per la globalització, les ciutats s’enfronten al repte de la competitivitat simultàniament amb el desenvolupament urbà sostenible. Aquest desafiament té un impacte directe en qüestions de qualitat urbana, com ara habitatge, economia, cultura, condicions socials i ambientals. Lloveras també ha manifestat que cal que Vilanova i la Geltrú instauri el model de Smart City per situar la vila al capdavant dels municipis europeus.

El candidat a regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Gerard Figueras, ha apuntat que la visió d’una ciutat de mida mitjana com Vilanova i la Geltrú que està ubicada en un entorn envejable, el model presentat ha de portar-nos a tenir una ciutat i un Ajuntament més eficient, que creï una indústria de valor afegit que sigui atractiva pels inversors i que serveixi com a reflexió i model on emmirallar-se per altres ciutats. Aquesta visió ha de ser transversal i compartida per tota la ciutadania i no únicament defensada per l’Ajuntament com a institució, si bé aquest ha d’actuar com a element tractor de la indústria i catalitzador del canvi real que es vol portar a la ciutat.

El model que proposa Convergència i Unió no és un fi en si mateix ni un concepte d’àmbit teòric o tecnològic, és una estratègia ordenada de gestió de la innovació i de la ciutat. És una estratègia a mig-llarg termini i, per tant, durant una primera fase s’ha de crear i consensuar el model amb tots els actors i obtenir el compromís de seguir-lo més enllà de canvis de govern.

Actualment, a Catalunya la ciutat que ha rebut diferents reconeixements per la gestió i que té instaurat el model Smart City és Sant Cugat del Vallès, a l’estat espanyol podem trobar Pamplona, Oviedo i Valladolid.

Share