Reunió amb els comerciants del centre de la ciutat

Aquest vespre ens hem reunit amb representants dels comerciants del centre de la ciutat ha estat una reunió en primer lloc per presentarme com a nou cap de llista i per explicar la organització de l equip de treball i en segon lloc per conèixer les inquietuds i necessitats d aquest col lectiu cal tenir en compte que fins ara la principal activitat econòmica de la ciutat era la construcció però amb la davallada que ha provocat la crisi el sector serveis ha guanyat molta pes per aquest motiu és important donarli tot el suport possible des de l administració i la percepció és que això no és així hi ha molta feina a fer i ens hem compromès a tenir molt en compte els seus suggeriments

Share