Quina Vilanova i la Geltrú vull (i V)

És hora de canviar perquè a Vilanova i la Geltrú no només es parli de civisme i de convivència sinó perquè sigui una realitat. L’actual govern ha volgut fer-hi alguna cosa, no els ho negaré, però no ha anat més enllà d’unes quantes campanyes amb banderoles als fanals i anuncis que no veia ningú. No és fàcil prendre una postura clara sobre quines han de ser les normes per a fer servir l’espai públic quan dins un mateix govern hi ha punts de vista molt diferents, massa com per posar-se d’acord entre ells. Per això, no han pogut establir una política decidida per determinar què es pot fer i què no, fins on arriba la llibertat i on comença la responsabilitat.

És hora de canviar per ser valents i per implicar els ciutadans i les ciutadanes, per fer una aposta ferma pel civisme a la nostra ciutat. Volem fer una posada al dia de les normes disperses que al llarg dels anys s’han anat aprovant, per fer una nova ordenança cívica. Una ordenança que sigui una eina efectiva per fer front a les noves situacions i circumstàncies que poden afectar o alterar la bona convivència a la nostra ciutat.

Amb una ordenança cívica establirem l’equilibri, un equilibri just, entre la responsabilitat i la llibertat, en favor de l’exercici dels drets de la ciutadania. En favor al dret a la seguretat, al descans, a l’ús raonable dels serveis i en favor a la lliure circulació. Hi haurà qui no ho voldrà i parlarà d’autoritarisme i altres coses sense sentit. Però el cert és que una ordenança cívica és una resposta democràtica i equilibrada, basada en el reconeixement del dret de tothom a comportar-se lliurement i alhora en la necessitat que tothom assumeixi uns deures de convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts dels altres.

Per fer això i fer-ho bé només hi ha una manera: buscar totes les complicitats amb els ciutadans, amb els veïns de cada zona, amb les entitats; en definitiva, construint un consens amb la societat civil. Una ordenança cívica és una norma comuna i compartida, és massa important per imposar-la de dalt a baix.

Cal fer-la entre tots, des d’un plantejament participatiu, implicant tots els actors socials que en el fons seran la clau de l’èxit d’aquesta aposta pel civisme i per la convivència. Un cop haguem construït el consens, llavors tindrà lloc la següent fase, de sensibilització i informació, molt intensa, per difondre al màxim els propòsits i el contingut, per assegurar-nos que arriba a la ciutadania. I llavors, només llavors, amb la implicació dels actors socials i amb una difusió intensa, podrem aplicar la nova ordenança que protegirà els qui saben conviure i sancionarà els qui no respectin els drets i la llibertat dels altres en l’ús dels espais públics de la ciutat.

Volem ser valents i encarar aquesta qüestió, que és delicada, però que no ens ha d’espantar. Aquesta també és una bona raó pel canvi. Ja ho veieu, de raons pel canvi no ens en falten. El nostre programa us en donarà moltes més. Ara és hora de fer-les valer.

Tenim un equip preparat i renovat, amb gent vàlida, on s’han incorporat persones de gran experiència professional, que han fet el pas per treballar per la ciutat. Tenim una il·lusió i unes ganes de treballar a prova de bomba. Existeix l’oportunitat de tenir un govern estable i sense fissures internes, amb complicitat i proximitat. Tenim una confiança cega en les oportunitats de la nostra ciutat.

Tenim el convenciment que junts, Ajuntament i societat civil, podem portar el canvi que necessita Vilanova i la Geltrú. Tenim la certesa de que és hora de canviar. Us convidem a compartir aquesta il·lusió, aquesta fe, aquesta confiança i aquest convenciment, de què el canvi a Vilanova i la Geltrú és possible. Només depèn de nosaltres.

Share