Front comú per la ciutat, pels drets i les llibertats

Fa una setmana, el grup municipal de CiU-PDeCAT decidíem una reorganització del govern de la ciutat, que implicava la sortida del grup municipal del PSC. Tal com he exposat aquests dies, la decisió ha estat molt dura i dolorosa, però també molt meditada, en haver arribat a un punt, per part nostra, de ser incapaços de continuar fent equip amb unes sigles que són còmplices de la greu i creixent regressió democràtica que pateix el país i que no han mostrat el més petit gest d’humanitat i solidaritat envers els presos polítics i les seves famílies.

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, doncs, encara el final del mandat obrint una etapa nova, un escenari diferent, en què la governabilitat de la ciutat requerirà encara més esforç de negociació, de voluntat d’entesa i de buscar acords, per part de tothom, deixant de banda estratègies partidistes, malgrat es vagin apropant les eleccions municipals. Per part del govern municipal hi estem totalment predisposats, aquesta actitud ha format part de la nostra manera de fer política des que vam entrar al govern el 2011.

La primera mostra d’aquesta voluntat és el compromís d’impulsar, de forma immediata, la constitució d’un front comú a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, format pels càrrecs electes decidits a treballar per la ciutat i alhora defensar els drets i llibertats de les persones, enfront de la deriva antidemocràtica dirigida per part de l’Estat espanyol. Un deriva que, lluny de minvar, està prenent un camí cada vegada més delirant, fins al punt que ara l’estratègia ja és criminalitzar organitzacions cíviques com són els CDR, amb la finalitat de reprimir l’activisme, les manifestacions ciutadanes i la llibertat d’expressió.

Tinc el ple convenciment que hi ha opcions, entre les forces polítiques del Consistori, per dissenyar un projecte comú d’arrel democràtica, que pugui garantir a la ciutat l’estabilitat i la fortalesa necessàries en aquest final de mandat. Així és com estem plantejant el diàleg amb les diferents formacions, oberts a parlar de tot i a trobar fórmules per fer possible un gran acord de governabilitat. Davant dels fets que estem vivint, cal que els representants municipals ens posicionem i ens comprometem en la defensa dels valors democràtics, i això inclou contribuir a tenir ajuntaments sòlids, perquè també des del municipalisme tenim la responsabilitat i el deure de construir societats democràtiques, tolerants, lliures i despertes.

Governar la ciutat de Vilanova i la Geltrú ens presenta cada dia noves situacions i nous reptes, que converteixen aquest honor en una tasca emocionant i molt intensa. En ocasions cal prendre decisions certament complexes, alhora que et proporciona moments molt gratificants, de relació i treball conjunt amb persones, entitats i institucions molt diverses, que enriqueixen i donen vida a la ciutat que estimem. Com en tot desenvolupament d’una missió, s’obtenen encerts i es cometen errors, però penso que és una bona guia actuar coherentment amb la pròpia consciència, de manera que sempre puguis defensar cada acció i cada decisió mirant als ulls de l’altre.

Vivim moments complexos al país, que indestriablement tenen repercussió en l’esfera local, ens afecten com a ciutadans i ciutadanes. Són moments en què cadascú, des del seu àmbit i amb les seves possibilitats, ha de prendre partit i assumir el seu paper en la construcció d’un futur col·lectiu que sigui esperançador, en què la preservació dels drets fonamentals i les llibertats de totes les persones sigui la pedra angular de tota societat democràtica.

FacebookTwitterWhatsAppLinkedInTumblrBufferBlogger PostWordPressPrintEmailComparteix-lo!

9/4/2018 Entrevista al programa ‘Sessió Plenària’ de Canal Blau

Sessió Plenària

El periodista Pere Lobato m’ha entrevistat al programa “Sessió Plenària”, de Canal Blau. Hem parlat de la nova etapa del govern municipal, després de la reorganització que viu amb la sortida del govern del grup del PSC.

Pas endavant per la capitalitat comercial

Vilanova i la Geltrú, vista aèriaEl Ple municipal va donar llum verda dilluns a ampliar la zona d’excepcionalitat horària comercial a Vilanova i la Geltrú, un acord que permetrà, un cop passada la tramitació pertinent, que els establiments del barri de Mar i els del voltant de la ronda Europa puguin obrir també els diumenges, durant tot l’any.

Aquest acord, que ha arribat després d’un ampli debat amb tots els sectors i agents implicats i grups polítics, va molt més enllà de la voluntat o l’interès de facilitar les oportunitats de negoci a establiments o col·lectius que ho demanen des de fa temps. La finalitat supera aquesta voluntat, ja que es tracta d’un acord estratègic, de concepte, que encaixa en el complex engranatge d’un model econòmic per a la ciutat i la comarca, que vol ser dinàmic, productiu i motor de noves oportunitats per al territori.

Des de l’any 2011, el govern de la ciutat ha tingut com a un objectiu primordial recuperar l’activitat econòmica, ser còmplice dels sectors de producció i aprofitar tot el potencial existent, per reactivar una economia castigada per la crisi i orfe de model, després de la caiguda de la construcció.

Així, hem volgut ser al costat de la indústria, que certament ha hagut de viure adaptacions en molts sentits, però continua tenint un pes del tot rellevant en l’economia local. I hem apostat per la creació, per l’emprenedoria, i també per la recerca i el coneixement, amb la plena convicció que cal fer el necessari per retenir el talent i per promoure les activitats professionals que aporten valor afegit al territori.

Hem cregut, en tot moment, en les oportunitats que ens dóna el mar, en el port i en la façana marítima, única per la seva extensió i amplitud, nucli d’important activitat social, econòmica, de recerca i de lleure, guardadora del nostre patrimoni mariner, que ens dóna singularitat i capacitat d’atracció. Per aquest mateix motiu, hem vist que Vilanova i la Geltrú havia de posicionar-se també com a destinació turística, projectant el seu patrimoni material i immaterial per atraure un turisme familiar i tranquil, que ens permeti conservar l’essència de la nostra ciutat.

I efectivament, en el disseny d’aquesta estratègia, el comerç és un pilar. Estudis realitzats avalen la diversitat i la qualitat de la nostra oferta comercial, alhora que detecten un dèficit en mitjanes i grans superfícies, per a un sector que té vocació de ser pol d’atracció de la població de la zona sud de Barcelona, que vol potenciar la seva posició de capital comercial. Per aquest motiu, des del govern municipal hem rebut positivament la proposta de crear un parc comercial de mitjanes superfícies a la zona Masia en Barreres.

Aquestes darreres setmanes hem defensat, en negociacions amb tots els actors interessats, que l’oferta comercial de Vilanova i la Geltrú ha de poder donar resposta a la diversitat d’hàbits de consum de la ciutadania, que actualment inclouen també la funcionalitat d’anar de compres en el temps de lleure, com a activitat lúdica, social i cultural, amb la idea que la totalitat de l’oferta es complementi i reverteixi en una major atracció de visitants a la ciutat.

Estem parlant, en definitiva, de potenciar Vilanova i la Geltrú com a municipi comercial, d’obrir la porta a noves dinàmiques d’activitat que s’han de poder percebre al conjunt de la ciutat i afavorir la creació de llocs de treball. Som davant una oportunitat per reforçar un sector econòmic cabdal per a la nostra ciutat, d’aprofitar tot el potencial existent per generar activitat i contribuir, al cap i a la fi, al compliment de la missió de tot govern municipal: actuar per tenir una ciutat cohesionada, equilibrada, sostenible en tots els sentits, que garanteixi una bona qualitat de vida al conjunt de la ciutadania.