Discurs d’investidura de Neus Lloveras com Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

Discurs pronunciat per l’Alcaldessa Neus Lloveras en el ple d’investidura el dissabte 11 de juny de 2011 al Saló de Plens de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Permeteu-me començar des d’un punt de vista una mica personal.
Avui és un dia molt especial a la meva vida. Per a mi, no existeix un honor polític més gran que ser Alcaldessa de la meva ciutat. Per a mi, aquesta responsabilitat és el millor honor que hagi pogut rebre a la vida.

Hi ha qui em felicita per ser la primera Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. N’estic molt contenta, evidentment, però no crec que ningú hagi de tenir més mèrit que un altre per haver nascut home o dona.  Que hi hagi una Alcaldessa és un símbol de normalitat, la mateixa normalitat que si hi hagués un Alcalde.  No hem de perdre massa temps a celebrar la normalitat, quan tenim al davant el repte que suposa la responsabilitat que tots els membres d’aquest Ajuntament assumim.

Tots sabem que actualment, assumir responsabilitats polítiques és una feina que molta gent no vol. Al contrari, tots els que som aquí sabem que la mateixa paraula “política” genera rebuig en amplis sectors de la ciutadania; que la “política” és vista avui com una activitat fosca i no com un servei en benefici de la comunitat, no com un treball generós pel bé comú, no com un espai de debat per a prendre les millors decisions per millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones. I no hauria de ser així. Jo no ho veig així.

Jo penso -i ho dic perquè ho sento, perquè a casa ho he viscut sempre així, perquè ho crec, perquè ho defenso fermament- penso que qualsevol ciutadà o ciutadana hauria de desitjar ser l’Alcalde o l’Alcaldessa de la seva ciutat; que qualsevol ciutadà o ciutadana hauria d’estar disposat a servir a la seva ciutat; que qualsevol ciutadà o ciutadana hauria de pensar a treballar per la seva ciutat.

Avui les coses no són ben bé així. Però així és com les veig. I així és com jo visc la política: com un servei i com un compromís amb la ciutat i amb la gent. Treballar per a la ciutat és una experiència personal molt enriquidora. Veure i viure els èxits del treball en comunitat és el gran premi pel nostre petit esforç.

Sé que els que sou aquí sabeu de què estic parlant. Tots compartiu aquesta manera de veure les coses perquè tots treballeu per la nostra ciutat i la nostra gent. Tots compartim aquest compromís amb Vilanova i la Geltrú, amb la seva gent i amb la cerca d’un futur millor per a tots. Tots, des de la vostra feina i des de la vostra implicació, cadascú des de les seves idees i la seva forma d’entendre el treball pel bé comú.

Govern fort amb transparència, participació i diàleg.
Al llarg dels darrers dies hem sentit parlar de la necessitat d’un govern fort. Jo entenc un govern fort no com un govern autoritari, que pot imposar les seves polítiques, sinó com aquell que pot prendre decisions, que pot tirar endavant les polítiques que la ciutat necessita. I aquesta fortalesa ve de la capacitat d’articular una majoria dels regidors del consistori.

I hi ha dues maneres de obtenir aquesta fortalesa: es poden generar majories com a resultats de les eleccions, i es poden generar majories desprès de les eleccions.

Els ciutadans de Vilanova i la Geltrú van escollir un consistori sense cap bloc dominant, i això fa que siguem nosaltres, els seus representants, els que tinguem la obligació de construir les majories i els consensos per fer realitat els projectes i les polítiques.  Les eleccions no han donat lloc a una majoria, i ens toca a nosaltres sumar, tots,  pel bé comú.

Ho vaig dir durant la campanya i ho repeteixo, no ens ha d’espantar el fet de liderar un govern que haurà de buscar acords amb les altres forces polítiques. Hi ha molts espais, molts temes en que podem trobar punts d’acord entre les forces polítiques amb representació, i en els que estic segura que ens podrem entendre.

I per això aquest tindrà tres fils conductors, que es faran especialment visibles en els grans temes de ciutat, sobre els que és imprescindible generar consensos amplis per fer realitat projectes duradors que vagin més enllà d’aquest mandat.

En primer lloc, la transparència, ja que en els moments que estem vivint es fa imperatiu actuar amb la màxima franquesa, sense amagar cap realitat, i amb una administració que tracti els ciutadans com a persones responsables.

En segon lloc, la participació. Les polítiques de ciutat s’hauran d’elaborar comptant amb tothom, i haurem de posar en marxa sistemes per tal de que el conjunt de la ciutadania pugui dir la seva. Primer, escoltant als ciutadans particulars. Desprès, facilitant la participació de la societat civil, de les entitats, que són una part molt important dels engranatges que fan que la ciutat funcioni. I finalment, implicant a tots els grups polítics  en el l’elaboració dels projectes i les polítiques de ciutat.

Així, el diàleg serà el tercer fil conductor d’aquest mandat, la ma estesa per construir els consensos i les majories que faran falta per prendre les decisions que la ciutat necessita.

Eixos de l’acció de govern
La transparència, la participació i el diàleg seran doncs els fils conductors d’una acció de govern que tindrà uns eixos molt clars:

Primer, la cohesió social. Tots som conscients de que estem vivint uns temps molt durs, amb conseqüències per moltes famílies de la nostra ciutat. Per això posarem l’accent en els serveis i l’atenció que presta el nostre Ajuntament als qui més ho necessiten, i vetllarem per a que els serveis de les altres administracions estiguin a l’altura de les necessitats que hi hagi a Vilanova i la Geltrú. Hem de ser conscients que haurem de ser molt hàbils i gestionar molt bé per poder garantir que els serveis públics, i especialment tot allò que reforça la cohesió social, es puguin seguir prestant igual de bé o millor en un context en que els ingressos de totes les administracions han anat a menys. Però estic segura que amb la implicació de tots trobarem la manera de garantir-ho.

Segon, no n’hi ha prou amb pal·liar els efectes de la crisi, cal agafar el toro per les banyes i treballar, a fons, per fer possible que es tornin a crear llocs de treball a la nostra ciutat i a la nostra comarca. Crec que tots estarem d’acord que la promoció econòmica de Vilanova i la Geltrú s’ha convertit en un tema prioritari, molt més del que havia estat en etapes de més bonança econòmica. Per això donarem suport a l’emprenedoria i a la creació d’empreses, i serem proactius a l’hora de facilitar la vinguda de noves empreses i noves inversions a la ciutat. L’Ajuntament haurà d’actuar com a catalitzador, per impulsar aliances entre els sectors econòmics i entre els agents socials. L’Ajuntament no pot crear riquesa, però pot ajudar a construir sinèrgies, que vol dir fer que el tot sigui més que la suma de les parts.

Tercer, una gestió estricta dels recursos municipals. Com he dit, totes les administracions s’estan trobant cada cop amb menys recursos, i amb més necessitats. Si volem poder seguir prestant uns serveis públics de qualitat, haurem de ser impecables en el maneig de les finances municipals. Hem d’aconseguir fer que l’Ajuntament sigui més eficient i més eficaç, que vol dir que amb els mateixos recursos obtingui més resultats, que pugui fer més coses. Haurem de ser austers i transparents, i és el compromís que volem assumir, el de fer que no es malgasti ni un euro dels impostos dels vilanovins, per assegurar que tinguem uns bons serveis públics de qualitat i per a tothom, però no gastant més, sinó gestionant millor. Ho farem per poder estar al costat dels que més ho necessiten, i per poder tirar endavant les polítiques  necessàries per a la promoció de la ciutat.

I tot això ho volem fer sense renunciar a la identitat de la ciutat. Seguirem treballant per potenciar el nostre patrimoni cultural i tot allò que més ens defineix, des dels símbols i tradicions més locals fins als elements de la nostra identitat nacional catalana, passant pel lideratge de Vilanova en el territori.

Per reafirmar aquest lideratge farem totes les aliances possibles, buscant la implicació de les altres administracions, començant per la Generalitat de Catalunya i el Parlament, i també els diputats vilanovins i catalans al Congrés dels Diputats.

Com he dit, la transparència, la participació i el diàleg seran els referents d’aquest govern, i és en aquesta línia que volem fer de l’Ajuntament un aliat dels ciutadans, en tots els aspectes, des del projecte empresarial més ambiciós fins a les iniciatives ciutadanes de base de qualsevol àmbit.  Generarem confiança, escoltant i estant al costat dels ciutadans i de les seves inquietuds i les seves propostes; i serem honestos i sincers en el que es pugui fer i el que no.

Conclusions
Els ciutadans ens han transmès un missatge molt clar: estem obligats a entendre’ns, a posar-nos d’acord. Els ciutadans han volgut un Ajuntament on serà necessari un constant exercici de responsabilitat per part de tots els seus integrants, on caldrà equilibrar la defensa de les pròpies idees, totes legítimes, amb l’interés general de la ciutat a llarg termini.

I ho assumim com una oportunitat i no una càrrega, com la oportunitat de fer pinya per tirar endavant les polítiques que Vilanova necessita, construïdes dels del diàleg i des de l’acord. El diàleg i l’acord que seran més necessaris que mai en aquests temps de crisi, en la caldrà que tots hi posem de la nostra part per a tirar endavant una política municipal que sigui realment beneficiosa per Vilanova i la Geltrú.

Per això, hem d’evitar que la confrontació de curta volada sigui un llast, un llast que paralitzi l’Ajuntament. La situació de la ciutat és massa delicada, i no podem permetre’ns d’estar 4 anys perdent el temps. Estem vivint temps difícils , que ens obliguen a estar a l’altura de les circumstàncies, i estic segura de que tots els membres d’aquests consistori ho estarem.

Aquest serà un govern de ma estesa, en el que seran imprescindibles, per part de tots, el seny i la responsabilitat, d’acord amb el mandat popular que els 25 regidors d’aquest Ajuntament hem rebut, i que avui comencem.

És amb aquest esperit que assumeixo el càrrec d’Alcaldessa i la responsabilitat de liderar l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb un profund esperit de servei, i disposada a donar el millor de mi mateixa per Vilanova i la Geltrú i per la seva gent.

Share