CiU proposa un govern sensible amb les persones

Un dels objectius inicials serà la creació d’una bossa de solidaritat a partir de l’estalvi generat a través de mesures d’austeritat municipals.

Convergència i Unió ha presentat els punts programàtics de Salut i Serveis Socials per al mandat de govern 2011-2015 amb l’alcaldable, Neus Lloveras, i el candidat a la regidoria de l’àmbit, Francesc Sánchez, en els terrenys on s’ha d’ubicar el futur nou hospital de Vilanova i la Geltrú.

Lloveras ha explicat que el pilar del projecte de CiU passa pel benestar del màxim de vilanovins i vilanovines, per això cal dedicar tots els esforços del proper govern municipal per lluitar contra la crisi, a través de crear nous llocs de treball i ajudar a les persones i famílies que ho estan passant més malament.

Les propostes de la formació nacionalista passen per l’ajuda i la sensibilitat a tota la ciutadania més afectada per la difícil situació econòmica actual. Sánchez ha manifestat que un dels objectius inicials si aconsegueixen governar serà la creació d’una bossa de solidaritat a partir de l’estalvi generat a través de mesures d’austeritat municipals. A més, s’establiran sinèrgies de col·laboració amb les entitats i xarxes socials de Vilanova i la Geltrú i la comarca del Garraf.

Pel que fa al nou hospital, Convergència i Unió ha repetit que serà la primera prioritat del seu govern aconseguir que en el mínim termini possible sigui una realitat. Això, però, passa per la unió de tots els partits polítics, el diàleg, l’actitud positiva i evitar la confrontació. El candidat a regidor de Salut ha matisat també que els serveis sanitaris actuals són insuficients per acollir la demanda de la població local i comarcal, i, per això, reivindicarà que Vilanova i la Geltrú tingui tots els serveis i no s’abandonin els que hi ha actualment als hospitals de Sant Antoni i Sant Camil.

A continuació s’especifiquen els punts del programa de govern 2011-2015 de Convergència i Unió en Salut i Serveis Socials:

Salut
– Continuarem treballant per tal d’aconseguir que Vilanova i la Geltrú tingui un nou hospital. Si cal, amb prèvia inversió municipal.
– Impulsarem la creació de serveis per a l’atenció integral de les persones amb problemes de salut mental.
– Crearem una taula de treball amb el professionals del sector sanitari, per establir i defensar les prioritats de la nostra xarxa sanitària.
– Posarem en marxa una atenció única i simplificada per tramitar tots els ajuts i serveis sociosanitaris.
– Impulsarem la remodelació dels CAP’s de la ciutat, especialment els més antics, amb l’objectiu de millorar el servei.

Cohesió social
– Establirem un acord marc amb tots els agents socials de Vilanova i la Geltrú per redactar un protocol d’actuació per fer front a la crisi, amb l’objectiu que totes les accions estiguin ben coordinades.
– Concertarem programes de recerca de treball amb els mediadors privats per ampliar la xarxa d’abast públic de recerca de feina.
– Potenciarem els plans locals de formació per a persones en atur de llarga durada.
– Implicarem de forma activa les organitzacions benèfiques i de voluntariat en l’esforç per combatre els efectes de la crisi, construint una gran xarxa de voluntaris per la ciutadania. Combinarem els recursos municipals amb l’experiència dels qui veuen de més a prop les conseqüències de l’actual situació econòmica.
– Potenciarem el treball de la nostra xarxa de serveis socials, donant major protagonisme als professionals i fent-la més propera als ciutadans.
– Impulsarem la creació d’una Bossa de Solidaritat per prestar ajuts, beques i atorgar microcrèdits a les persones i famílies més desafavorides, alimentada a partir de l’estalvi generat a través de noves mesures d’austeritat municipals i economies d’escala, i gestionada per una coordinadora d’entitats socials locals.
– Treballarem per fer un pol de coneixement en l’àmbit social. Universitat, Plataforma Centre Multiserveis, Centre Tecnològic i professionals del sector.
– Promourem un gran congrés nacional sobre les polítiques socials a Vilanova i la Geltrú.
– Farem de l’actual centre de mediació un referent per a la resolució de conflictes en totes els àmbits socials i comunitaris.
– Renovarem un pla d’inversions socials amb la Generalitat per garantir les necessitats de la nostra població a llarg termini.
– Treballarem per fer arribar les prestacions i serveis socials als ciutadans més necessitats, avaluant amb l’atenció que sigui necessària cada situació.
– Posarem en marxa sistemes per prevenir i detectar tot tipus d’abusos i maltractaments a les persones més vulnerables en l’àmbit escolar, familiar i laboral.
– Desenvolupament el pla d’igualtat de l’Ajuntament i treballarem per establir, dins d’un  acord general amb les entitats del sector, accions concretes que potenciïn la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la vida ciutadana.

Gent gran
– Augmentarem el nombre i la varietat dels cursos per a la gent gran.
– Posarem en marxa un programa mixt voluntaris – professionals d’acompanyament de persones grans que viuen soles: gestions, compres, àpats i lleure.
– Promourem campanyes d’adaptació dels habitatges a les necessitats de la gent gran.
– Millorarem els serveis i recursos d’atenció a les persones grans: residències, pisos tutelats, centres de dia, serveis domiciliaris, etc.
– Millorarem els descomptes i les bonificacions en els serveis municipals per a les persones grans en funció del seu nivell de renda.

Share