CiU proposa un Ajuntament eficient, transparent i sensible amb les persones

L’alcaldable de Convergència i Unió per Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, i el candidat a regidor d’Hisenda i Personal, Miquel Àngel Gargallo, han presentat les propostes programàtiques de la formació que afecten a la gestió de l’Ajuntament de la ciutat i que passen per una millor organització dels recursos propis.

El projecte de Lloveras es basa en millorar la gestió del consistori per aprofitar al màxim totes les oportunitats que poden facilitar la vida a la ciutadania, tant en l’àmbit burocràtic com en els impostos, com també entre el personal públic. Inicialment, de les primeres accions a dur a terme si Neus Lloveras és alcaldessa serà fer una auditoria per saber com està exactament la situació economico-financera de l’Ajuntament. També es crearà un consell de direcció amb funcions gerencials i s’eliminaran els càrrecs de confiança polítics. L’objectiu és que l’administració sigui de qualitat i eficient, més accessible i propera al ciutadà, basada en la transparència. Tot això passa per comptar i aprofitar tots i cadascun dels professionals que treballen al consistori.

Segons el candidat de l’àrea d’Hisenda, Miquel Àngel Gargallo, la voluntat és aplicar mesures racionals i eficients en les despeses de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per aconseguir alliberar recursos per a serveis a les persones i altres necessitats. També serà un eix important potenciar la formació del personal i la seva motivació professional. L’objectiu és facilitar la feina de totes les parts, inclosa la ciutadania que veurà reduïda la burocràcia municipal i podrà fer més  tràmits per Internet evitant molèsties i desplaçaments.

Pel que fa a les bonificacions, Convergència i Unió proposa ajornar el pagament dels impostos municipals en els casos de major penúria econòmica familiar, reitroduir ajuts per a les famílies nombroses i monoparentals en les ordenances fiscals, i també tenir en compte les families que tinguin al seu càrrec un familiar amb disminució física o sensorial i que no s’hagin pogut acollir a les Llei de la Dependència. Les persones en atur prolongat, per la seva banda, tindran una reducció dels impostos municipals.

A continuació es detallen els punts del programa de govern 2011-2015 de Convergència i Unió en referència a Hisenda i Personal:

– Farem una auditoria a l’inici de la legislatura per saber com està exactament la situació econòmica- financera de l’Ajuntament,  i la farem pública.
– Professionalitzarem la gestió de l’Ajuntament incorporant un consell de direcció amb funcions gerencials, i eliminarem els càrrecs de confiança polítics.
– Implantarem un sistema CRM entre les diferents regidories de manera que una ordre de gestió enllaci i coordini els diferents departaments i unifiqui criteris d’actuació.
– Treballarem per tenir una administració més accessible i propera al ciutadà, de qualitat i eficient, basada en la transparència.
– Implantarem un sistema intern de control de qualitat dels serveis municipals i elaborarem enquestes periòdiques de satisfacció dels ciutadans sobre els serveis municipals i en publicarem els resultats.
– Fomentarem el reciclatge formatiu del personal de l’Ajuntament i implantarem sistemes de motivació personal.
– Ampliarem el nombre de tràmits per Internet, evitant molèsties i desplaçaments als ciutadans.
– Reforçarem i ampliarem la relació directa dels ciutadans amb els regidors de l’Ajuntament a través del contacte en persona i dels canals d’internet.
– Aplicarem mesures de racionalització i d’eficiència en les despeses de l’Ajuntament per aconseguir alliberar recursos per a serveis a les persones.
– Reorganitzarem els equipaments municipals per reduir al màxim les oficines municipals de lloguer.
– Reduirem la despesa en comunicació i publicitat institucional, especialment els mitjans en paper, potenciarem els canals digitals, i un major ús i recolzament dels mitjans de comunicació privats locals.
– Reduirem els terminis de pagament als proveïdors.
– Establirem que les compres de l’Ajuntament es facin, en la mesura del possible, a proveïdors de Vilanova i la Geltrú.
– Aprovarem un ajornament del pagament dels impostos municipals en el casos de major penúria econòmica familiar.
– Establirem una reducció d’impostos municipals a les persones en atur prolongat.
– Reintroduirem les bonificacions per a famílies nombroses i monoparentals a les ordenances fiscals municipals.
– Introduirem bonificacions per a les famílies que tinguin al seu càrrec un familiar amb disminució física, psíquica o sensorial i que no s’hagin pogut acollir a la Llei de la Dependència.

Share