La sanitat al Garraf no pot esperar més

Que Vilanova i la Geltrú i la comarca del Garraf viuen des de fa anys una situació de dèficit en infraestructures i manteniment dels serveis públics d’atenció sanitària, no és cap novetat. De fet, les mancances existents estan constatades des de 2009, quan ja es va determinar la necessitat d’un nou hospital comarcal, i amb el pas dels anys han anat incrementant.

Trobada anual amb el personal del CSG, pels volts de Nadal

Trobada anual amb el personal del CSG, pels volts de Nadal

Anàlisis posteriors han determinat la conveniència de reformar els espais de l’Hospital Residència Sant Camil, i alhora d’un increment d’inversió en el Consorci Sanitari del Garraf per poder mantenir en condicions els serveis que presta. S’ha arribat a un punt que la necessitat d’inversió en les instal·lacions sanitàries és cada cop més urgent, les llistes d’espera són excessivament llargues i els treballadors del Consorci han hagut de fer, i continuen fent, sacrificis importants per poder mantenir un bon nivell assistencial tot i les evidents carències.

Què s’ha fet fins ara? S’ha fet feina i s’han assolit compromisos. Pel que fa a l’hospital, des de 2011 es disposa d’un projecte sorgit d’un concurs d’idees públic i el 2014 es va aprovar el pla funcional d’aquest equipament, un pla molt ajustat a les noves realitats perquè volíem que fos viable. Ara bé, des de setembre de 2014 les reivindicacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del Consorci Sanitari del Garraf perquè es comenci a planificar la construcció de l’hospital no han tingut resposta per part de la Conselleria de Salut.

D’altra banda, el juny de 2015 la direcció del CatSalut es va comprometre a assumir un increment de finançament per valor de 2,7 milions d’euros per al Consorci Sanitari del Garraf. D’aquesta quantitat, se n’ha aportat 1 milió, però no hi ha cap notícia ni previsió de regularitzar la quantitat restant.

Com a alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, capital d’una comarca on viuen prop de 150.000 catalans i catalanes, i com a presidenta del Consorci Sanitari del Garraf, tinc el deure de reivindicar que es compleixin els compromisos de la Conselleria de Salut perquè els ciutadans i les ciutadanes del nostre territori puguin continuar gaudint d’una assistència sanitària de qualitat, sense que això suposi estressar l’ús de les instal·lacions ni demanar més sobreesforços al personal que hi treballa.

Des de 2009 les institucions del Garraf hem estat treballant amb diferents conselleries de la Generalitat, i en diferents realitats, tot s’ha de dir, circumstàncies que han comportat cada vegada revisions i replantejaments dels compromisos adquirits. Per part de la comarca, doncs, s’ha mostrat flexibilitat i voluntat d’arribar a acords realitzables. Això no obstant, no podem acceptar que la materialització dels compromisos presos sempre depengui de les prioritats de la nova conselleria.

El Garraf ja no pot esperar més. Ens agradaria que la Generalitat prengués consciència de la problemàtica i del dèficit que arrossega la nostra comarca en sanitat, per això volem fer visible la situació. En aquest sentit, l’equip de govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú presentarem al ple municipal de juny una moció que obrim a la resta de grups, per reclamar a la Conselleria de Salut la planificació del nou hospital i les inversions necessàries per continuar garantint el nivell d’assistència que mereix la nostra ciutadania.

FacebookTwitterWhatsAppLinkedInTumblrBufferBlogger PostWordPressPrintEmailComparteix-lo!

Fira BlauVerd, mercats municipals i plans d’ocupació

En la roda de premsa que fem setmanalment els representants del govern municipal, avui s’han tractat tres qüestions que no mantenen relació a priori, però que tenen un important factor comú, d’incidència en la promoció de l’activitat econòmica a la ciutat. Parlem de la Fira BlauVerd, la licitació de noves parades dels mercats, i la contractació de nous plans d’ocupació.

Fira BlauVerd

La Fira BlauVerd, d’una banda, respon a l’aposta de l’Ajuntament per impulsar certàmens i esdeveniments que atraguin visitants i promoguin activitat a la nostra ciutat. D’entrada, cal destacar-ne la bona assistència de públic, malgrat que el temps no va ser un bon aliat aquesta vegada.

Aquest fet, juntament amb la gran quantitat d’expositors i la varietat d’activitats proposades, demostra que és una fira que avança per consolidar-se, és un encert unir en un mateix recinte tot allò referent al mar i les seves possibilitats i alhora tot el que afecta la gestió sostenible del litoral. Esperem que les empreses i entitats implicades vulguin repetir experiència l’any que ve i que la fira continuï creixent, i valorem molt la presència del conseller Rull en nom de la Generalitat, un important suport institucional, que recolza el nostre desig que BlauVerd esdevingui un referent al país.

D’altra banda, la licitació de noves parades dels mercats obre oportunitat de negoci a les persones interessades. És una bona notícia per al funcionament dels nostres mercats. A Vilanova i la Geltrú fa 75 anys que tenim mercat públic, enguany ho estem commemorant, i actualment podem manifestar amb satisfacció que des de l’Ajuntament continuem creient i apostant per aquest model de comerç de proximitat i de qualitat, mitjançant els dos mercats municipals que tenim, el Mercat del Centre i el de Mar.

Pel que fa als nous plans d’ocupació, es realitzaran 17 contractes. Des de l’Ajuntament no podem promoure la creació de llocs de treball en aquests moments, però sí que ens esforcem per aprofitar totes les oportunitats d’acollir plans d’ocupació i, per tant, d’oferir feina temporalment a persones que no en tenen. Són, efectivament, ocupacions temporals, però que donen un respir a les famílies i, per altra banda, poden ser una porta prèvia a una reinserció al món laboral.

Totes tres accions s’inscriuen en la preocupació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per activar l’economia i generar llocs de treball. Aquest és, precisament, un dels eixos del Pla d’Actuació Municipal d’aquest mandat, promoure polítiques per consolidar un model de ciutat generador de riquesa i ocupació.

BlauVerd16

El PAM, una eina de la ciutat

Presentació del Pla d'Actuació Municipal

Aquest dimarts hem presentat el Pla d’actuació municipal (PAM) 2015-2019, el document que planifica l’activitat del govern de Vilanova i la Geltrú per aquest mandat. S’hi defineixen els objectius i les polítiques d’actuació del govern municipal, amb el propòsit d’assolir una millora del benestar i la qualitat de vida dels vilanovins i les vilanovines, així com situar la ciutat en un escenari de desenvolupament i creixement econòmic, social i cultural per als propers anys.

La nostra ciutat, com la majoria de municipis del país, viu un moment complex marcat per una dura crisi econòmica que ens afecta des de 2008 i que castiga especialment les persones en més situació de vulnerabilitat. L’atenció urgent a aquestes persones, així com generar polítiques que afavoreixin la creació d’ocupació a la nostra ciutat, és la prioritat de l’acció del govern municipal. Per això s’han previst diverses mesures concretes, algunes d’elles incloses en el Pla de xoc per l’emergència social, elaborat conjuntament amb les entitats del tercer sector i professionals dedicats a l’atenció a les persones.

Paral·lelament, el govern municipal té la responsabilitat de garantir el benestar de la ciutat en el present i en el futur immediat. És en aquest sentit que són necessàries polítiques per al foment de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats, la convivència, l’equilibri territorial i el desenvolupament econòmic. En aquest sentit, preveiem començar a implementar en aquest mandat el Pla Estratègic d’Activitat Econòmica, que ha de definir el model econòmic de la ciutat dels propers anys, redactat conjuntament amb l’ADEPG i amb la col·laboració d’entitats, gremis, agents econòmics i socials del territori.

La crisi econòmica va lligada a una crisi del model de societat occidental i a una revisió dels seus valors. Així, actituds com l’honestedat, la transparència, l’eficiència, el compromís, l’esforç, l’emprenedoria, la cooperació o la participació, esdevenen forces transformadores i amb capacitat de regeneració, tant en la gestió pública com privada, tant a nivell individual com col·lectiu. Per aquest motiu, el Pla d’Actuació Municipal no és en absolut dogmàtic, ni tant sols penso que calgui considerar-lo un document exclusivament de l’Ajuntament. És una eina de la ciutat, per implementar polítiques des de l’administració, però sempre comptant amb la ciutadania i contemplant la possibilitat que calgui modificar-lo, adaptar-lo, a les realitats variants.

Us animo a consultar-lo a www.vilanova.cat i no us estigueu de fer-hi nous comentaris i propostes.